Klar grøn strategi

Klar grøn profil

Vi handler ordentligt, med omtanke for mennesker og miljø

Bæredygtige initiativer


Bæredygtighed er for os en igangværende rejse, hvor vi løbende bliver klogere og bedre, og hvor vi bestræber os på at være så transparente i vores arbejde og kommunikation som muligt. Derfor har vi indført en række målsætninger, som tilstræber bæredygtighed både nu og fremadrettet.

Vi bruger svanemærket vaskemiddel til en stor del af vore vaske og tekstiler der er mærket med EU Blomsten, BCI Cotton, GOTS og Green Button. Kontakt os gerne for dokumentation for disse udsagn.

Transparens

Vi hylder transparens og med Made In Green certificeret tekstil har I desuden mulighed for at få en QR kode, som enten kan placeres i restaurant, receptionen eller på værelserne. Ved at scanne denne kode med telefonen, kan tekstilets vej fra producenten til importøren i Danmark dokumenteres. Det er transparens.

Vi investerer i energi og klimaindsatsen og har omlagt vores el indkøb til dansk produceret vindenergi.

Vi stopper dog ikke her, men fortsætter med altid at søge nye veje, for måder vi kan minimere vores co2 aftryk på.

Hos Vaskeriet Neptun ønsker vi at udnytte alle de tekniske muligheder, som byder sig, så vores virksomhed på lang sigt kan blive ved med at reducere CO2-udledningen.

En af vores målsætninger er at reducere vores vandforbrug med 20% frem mod 2025. Vand er en essentiel ressource for os, og derfor arbejder vi på at finde nye metoder til at spare på vandet – vi kan nemlig ikke undvære det.

Fra 2022 begyndte vi derfor at overvåge vores daglige vandforbrug fra vores vaskeproces, med et nyt overvågningssystem. På den måde kan vi løbende få indsigter om vaskeprocessen og opsætte forbedringsparametre parallelt med, at vi implementerer nye proceskomponenter til vores maskinpakke.

Parallelt med at vi overvåger vandforbruget, vil vi også bruge et overvågningssystem til at måle vores daglige energiforbrug for vores vaskeproces. Her holder vi særligt øje med vores temperaturer i tørreprocessen, så vi kan opnå en skånsom og energieffektiv tørreproces. Samtidig undersøger vi potentialet for at udnytte den overskudsvarme, der genereres i vores produktion, og genanvende den i vores interne produktion eller afsætte den til lokale samarbejdspartnere.

Vi har en ambition om at dokumentere vores bæredygtige udvikling og holde den op imod de nuværende standarder og certificeringer i vores branche. I 2022 begyndte vi klargøring til processen om at blive et Svanemærket vaskeri. Med Svanemærket kan Vaskeriet Neptun dokumentere, at vi sparer på strøm og kemikalier, at de kemiske produkter, vi anvender, er uden skade for miljøet samtidig med, at vi overholder lovgivning i forhold til vores medarbejdere.

Transparens, dokumentation og løbende opfølgning vil fortsat være kerneelementer i Vaskeriet Neptuns arbejde med at tilstræbe bæredygtighed. 

Du kan læse mere om Vaskeriet Neptuns initiativer og målsætninger for fremtiden i vores strategi for bæredygtighed. Du kan læse vores Bæredygtighedsstrategi ved at klikke på den blå knap herunder.

 • Ca. 98% af alt vores kasserede tekstil genanvendes

  Samarbejde med Really


  I Vaskeriet Neptun har vi fokus på at øge kvalitet og levetiden af alle vores tekstiler og reducere mængden af tekstil, som ender til forbrænding. Vi mener, det er afgørende at skabe den nødvendige udvikling og omstilling mod et mere effektivt ressourceforbrug gennem gode partnerskaber, der fremmer genanvendelse.

  Når vores tekstiler har været i cirkulation, vil de blive slidt, og skal derfor kasseres. Men i stedet for at sende tekstilerne til forbrænding har vi i 2022 startet et samarbejde med virksomheden Really, som producerer komprimerede tekstilplader og akustisk filt materiale ud af vores kasserede tekstiler.

  Med dette partnerskab er det lykkedes os allerede i 2023 at reducere ca. 98% af vores tekstilaffald, som nu bliver genanvendt i stedet for at blive sendt til forbrænding.

  Vi vil aktivt fortsætte med at undersøge innovative partnerskaber i de kommende år med henblik på at sikre, at vores affald bliver til nye ressourcer og yderligere reducere vores tekstilaffald. Du kan læse mere om Reallys kompositmaterialer her

  Foto: Kvadrat Really
 • Smukke akustik plader

  Mulighederne for genanvendelse og forlængelse af vores tekstilers liv er uendelige. Her ses flotte akustikplader fra Hotel 1904 i Norge, lavet af genanvendte tekstiler som dynebetræk, pudebetræk og lagener.

  Foto: Kvadrat Really
 • Brug evt. tekstilplader i jeres indretning.

  Foto: Kvadrat Really

Det er nemlig først når cirklen lukkes, vi har nået vores mål.

Citat: Christian Frederiksen, CEO Vaskeriet Neptun

Vedvarende energi
Vi er i gang med en omstilling til et mere energieffektivt vaskeri, som i fremtiden vil være selvforsynende med vedvarende energikilder og kan sikre en bedre forsyningssikkerhed. Vi arbejder derfor hen imod at implementere nye teknologier, så mere og mere af vores energi er baseret på vedvarende energikilder.

Vi når vores mål ved i 2023 at omlægge alt el-indkøb til vedvarende, fremstillet ved dansk vindkraft. Det har vi gjort for at være med til at skåne miljøet – og styrke både produktionen og investeringen i miljøvenlig energi.

I 2021 fik vi udarbejdet en energiscreening af hele vores produktion af Scanenergi, og har efterfølgende valgt at skifte til en grøn el-leverandør, som indkøber grønne certifikater svarende til vores elforbrug.

Den strøm, vi anvender, matches med et oprindelsescertifikat på vindenergi fra danske vindmøller. Derved er vi via vores forbrug med til at støtte omlægningen til vedvarende energi – her i form af vindenergi.

Her ser du vores klimabevis:

FN verdensmål 7

Strøm forbrug fra vindenergi og effektiv udnyttelse af produktionsapparat.

FN verdensmål 12

Tekstilet genbruges så lang tid som det er muligt. efter kassering upcyckles det til plader.

FN Verdensmål 13

Svanemærkede vaskemidler, EU blomstermærkede tekstiler og ansvarlighed overfor klimaet.

Væredygtighed og CSR

Vaskeriet Neptun tilstræber ansvar for mennesker og miljø

Hos Vaskeriet Neptun vil vi gerne tage ansvar og tilstræber at gøre vores bedste for at være en partner, der tilbyder gode miljømæssige løsninger og ansvarlige sociale forhold.

Vi ser bæredygtighed som en konstant søgen efter at finde og integrere praksisser og initiativer, som tager højde for miljø, sociale forhold og en sund økonomi i vores hverdag og ydelser.

Dette praktiserer vi ved hele tiden at blive bedre til at bruge og vedligeholde vores tekstiler, nedbringe vores ressourceforbrug og optimere vores processer.

Vaskeriet Neptun har udarbejdet en række målsætninger, der allerede nu har udmøntet sig i konkrete løsninger til at nedbringe vores ressourceforbrug og aftryk på kloden. 

Kontakt os
Vi sidder klar til at hjælpe dig