Vaskeriet Neptun Dybvad A/S | Falkevej 1 | 9352 Dybvad | Tlf. 98 86 41 41 | Fax 98 86 48 97 | info@neptunas.dk

water

Vi har fokus på miljøet  

Vaskeriet Neptun har optimeret udnyttelsen af procesenergien, så den også kan være stolt af sit lave energiforbrug.

Vaskeriet Neptun har investeret over 2 mio. kr i miljø tiltag der reducere energiforbruget med op til 50%. Projektet var baseret på en totalanalyse af vaskeriets energiforbrug udført af en ekstern konsulent.

STOR BESPARELSE FOR MILJØET

Blandt de iøjnefaldende sparetiltag ved det nye anlæg er blandt andet genbrug af al damp fra vaskeprocessen,  genbrug af det opvarmede vand efter forudgående rensningsproces samt nyt kedelanlæg, der doserer energiforbruget mere behovsstyret.*

I kraft af den investeringen sparer vaskeriet op til 50 % af energiforbruget, til gavn for miljøet.