Vaskeriet Neptun Dybvad A/S | Falkevej 1 | 9352 Dybvad | Tlf. 98 86 41 41 | Fax 98 86 48 97 | info@neptunas.dk

water

Vi har stor fokus på miljøet  

Vaskeriet Neptun er i forvejen miljø- og kvalitetscertificeret. Virksomheden har også optimeret udnyttelsen af procesenergien, så den også kan være stolt af sit lave energiforbrug.

Vaskeriet Neptun har i marts 2011 investeret over 2 mio. kr i miljø tiltag der reducere energiforbruget med op til 50%. Projektet var baseret på en totalanalyse af vaskeriets energiforbrug udført af en ekster konsulent, medfinansieret af VITU programmet.

"TUNG DRENG" PÅ ENERGIFORBRUG.

Neptun må som vaskeri betegnes som en af de "tunge drenge" med hensyn til energiforbrug. Derfor havde det længe stået på ønskelisten at finde en ekspert, der kunne analysere forbruget af vand, olie og "kemi". Som led i den indledende sparring med væksthuset fandt Vaskeriet Neptun frem til en ingeniør, der drev sin egen konsulentvirksomhed, og som havde de helt rigtige kompetencer. Og sammen med Neptuns produktionsdirektør gennemgik han hele produktionsflowet og udarbejdede en rapport med forslag til energioptimering.

STOR BESPARELSE FOR MILJØET

Blandt de iøjnefaldende sparetiltag ved det nye anlæg er blandt andet genbrug af al damp fra vaskeprocessen,  genbrug af det opvarmede vand efter forudgående rensningsproces samt nyt kedelanlæg, der doserer energiforbruget mere behovsstyret.*

I kraft af den investeringen sparer vaskeriet op til 50 % af energiforbruget, til gavn for miljøet.